Effectonderzoek dyslexie

Als behandelaar werkte ik dagelijks met kinderen met dyslexie. Ik zag kinderen worstelen met hun lees- en spellingproblemen, maar zag tegelijkertijd wat een dyslexiebehandeling deed met een kind. Zo’n wekelijkse behandeling maakte het lezen iets minder erg, voor sommige kinderen zelfs iets leuker. Tussentijdse evaluaties bevestigden dit beeld. Ook bij de analyse van deze tussentijdse toetsen zag ik de vooruitgang die de kinderen boekten. De effectiviteit van dyslexiebehandelingen Voor mij waren deze vooruitgangen alleen niet voldoende. Ik wilde weten waaraan de vooruitgang toe te schrijven was en of de vooruitgang wel degelijk een vooruitgang was. Nou zullen velen van jullie zich afvragen ‘hoezo? Als een kind vooruitgang boekt, dan gaat het toch beter?’. Zo eenvoudig ligt het alleen niet. Je zult je ook moeten afvragen welke natuurlijke groei een kind doormaakt, welke factoren de ‘behandelbaarheid’ beïnvloeden en hoe de vooruitgang zich verhoudt tot een controlegroep.

Diagnostische profielen

Kinderen met dyslexie laten op vele gebieden een achterstand zien. Hun lees- en spellingniveau blijft niet alleen achter, ook scoren zij bijvoorbeeld lager op benoemtaken, hebben zij een verminderde letterkennis en hebben zij meer moeite om te spelen met klanken. Lees het artikel

Korte termijn effecten

In de eerste 12 behandelingen staat het aanleren van de klank-tekenkoppeling centraal. Het woordje boom bestaat uit /b/, /oo/ en /m/.De klanken worden gevisualiseerd met symbolen (< ___ <) en op deze manier wordt er gewerkt aan het verbeteren van het lees en spellingniveau. Onderzoek wijst uit dat kinderen gebaat zijn bij deze manier van werken. Lees het artikel: Titel: Responsiveness to intervention in children with dyslexia (2016).

Tilanus, E.A.T., Segers, E., & Verhoeven, L. (2016). Responsiveness to intervention in children with dyslexia. Dyslexia, 22, 214-232.

Lange termijn effecten

Wat zijn de lange termijn effecten? Wat voegen de extra behandelingen nog toe? In dit artikel wordt de vooruitgang van kinderen met dyslexie vergeleken met de vooruitgang van kinderen zonder dyslexie. Welke trend zie je? Heeft oefenen zin en welke cognitieve factoren bepalen de kans van slagen van een behandeltraject?