Dyslexiezorg

Diagnose dyslexie

Wanneer kinderen moeite blijven houden met lezen en spellen, ondanks extra, gerichte hulp op school dan wordt er gesproken van een hardnekkig probleem. Onderzoek kan uitwijzen of er sprake is van dyslexie.

Dyslexie, en nu?

Sommige kinderen met dyslexie komen in aanmerking voor een vergoede dyslexiebehandeling. Tijdens deze behandelingen wordt er gedurende 1-1.5 jaar gewerkt aan de lees- en spellingvaardigheid van kinderen.

Hoe ziet een behandeling er uit?

De vergoede behandelingen zijn systematisch en opgesteld volgens een ‘practice based’ protocol. Kinderen leren dat zinnen uit woorden bestaan, woorden uit klankgroepen en klankgroepen uit klanken. Aan de hand van symbolen wordt de structuur van de taal inzichtelijk gemaakt. Op deze manier wordt de lees- en spellingvaardigheid getraind.

Uitbehandeld

Dyslexie is niet te ‘genezen’. Ondanks het intensieve behandeltraject zullen kinderen achter blijven lopen. De meeste kinderen hebben daarom een dyslexieverklaring. Hiermee kunnen kinderen beroep doen op compenserende (bijvoorbeeld verlenging van tentamentijd) of dispenserende maatregelen (bijvoorbeeld verminderde hoeveelheid stof).

Wat is dyslexie?

Dyslexie, een stoornis gekenmerkt door twee belangrijke aspecten:

  • Het is een hardnekkig probleem
  • Didactische resistentie

In de (vergoede) dyslexiezorg staan ook deze twee aspecten centraal. Met de “vergoede dyslexiezorg” wordt de opname sinds 2009 van de dyslexiezorg in het basispakket van de zorgverzekeraars bedoeld, dat per 1 januari 2015 naar de gemeente is overgegaan. Deze dyslexiezorg, onderzoek en behandeling, is tot stand gekomen aan de hand van verschillende ‘practice based’ onderzoeken. Dyslexie was immers geen ‘nieuw’ probleem. Al jarenlang is dyslexie een stoornis die is opgenomen in de DSM (handboek van stoornissen). Met de invoering van de vergoede zorg is ook het landelijke dyslexieprotocol (Blomert, 2006) geïntroduceerd. Dit protocol biedt zorgverleners houvast. Van aanmelding tot uitbehandeling, het gehele zorgspectrum wordt erin beschreven.

Het gebruik van symbolen bij dyslexiebehandelingen

Marant is voor ouders, scholen en kinderen een ervaren en betrouwbare dyslexiepartner. De dyslexiebehandelingen van Marant vinden op school plaats door enthousiaste orthopedagogen en psychologen, en worden gekenmerkt door het gebruik van symbolen bij het (leren) lezen en spellen. Door symbolen toe te voegen aan de reeds bestaande vormen van lees- en spellinginterventies, wordt het lees- en spellingproces bij kinderen met dyslexie verbeterd.  Onderstaande figuur maakt dit inzichtelijk.

dyslexiezorg